ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η STN GLOBAL EXECUTIVE MANAGEMENT LTD  αποτελείται από  ειδική ομάδα  με  δικηγόρους και επαγγελματικούς συμβούλους που ασχολούνται με τον τομέα των τραπεζών και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων αφιερωμένο στην εξυπηρέτηση των ολοένα και πιο περίπλοκων  κατά το χρόνο - κρίσιμων απαιτήσεων  των διεθνών συναλλαγών χρηματοδότησης.

Η ομάδα μας βρίσκεται  στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα αυτό και είναι πλήρως ενήμεροι για τις εξελίξεις στον τραπεζικό και οικονομικό δίκαιο  τόσο στο Λονδίνο όσο  και σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας στους πελάτες της την σε βάθος και  εύρος εμπειρίας τους που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια εστιασμένη στρατηγική  εξειδίκευσης, με δεδομένη την πολυπλοκότητα του σύγχρονου τραπεζικού και οικονομικού δικαίου.  Η ομάδα  που ασχολείται με τον τομέα των Τραπεζών και  της χρηματοδότησης είναι μακράν η μεγαλύτερη μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης στο Λονδίνο, επιτρέποντας στους πελάτες μας να επωφεληθούν από την υψηλή ποιότητα των εξειδικευμένων συμβουλών σχετικά με τις πτυχές του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, του δανείου και της ασφάλειας των συναλλαγών, είτε είναι διασυνοριακές ή εγχώριες,  αποτελεσματικά και με σαφήνεια.

Η STN GLOBAL MANAGEMENT SERVICES LTD αντιπροσωπεύει τους δανειστές, διαμεσολαβητές  και παράγοντες διευκόλυνσης (σε μόνο – δανειστή και κοινοπρακτικά, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων δανείων), καθώς και τους δανειολήπτες, εγγυητές και παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας. Όλοι οι πελάτες της STN GLOBAL EXECUTIVE MANAGEMENT LTD επωφελούνται από  τους πόρους  της παγκόσμιας κλάσης  μας, το απαράμιλλο  εύρος της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών μας και τη διεθνή φήμη της εταιρείας μας.

Είμαστε υπερήφανοι για την  ηγετική θέση στην αγορά των  διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών που  μας εμπιστεύονται με την πιο σημαντικές  Τραπεζικές και Οικονομικές υποθέσεις, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν επαγγελματικά κρίσιμα ζητήματα. Στους πελάτες μας  συμπεριλαμβάνονται  οι περισσότερες από τις κορυφαίες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και την πλειοψηφία από τις κορυφαίες διεθνείς εμπορικές τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, και άλλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Κατέχουμε  την μερίδα του λέοντος των μεγάλων δανείων και των συναλλαγών που αφορούν την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και τις διεθνής χρηματοδοτήσεις τα τελευταία χρόνια.

Η STN GLOBAL EXECUTIVE MANAGEMENT LTD αναγνωρίζεται από όλους τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς έρευνας στον τομέα αυτό.

Η STN GLOBAL EXECUTIVE MANAGEMENT LTD και η ομάδα χρηματοδότησης έχει ασυναγώνιστη εμπειρία στην παροχή βοήθειας στους πελάτες  στο βρετανικό νομικό σύστημα σε όλο το φάσμα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών όπως οι εξής:

 • Εγχώρια  και διασυνοριακά  δάνεια και συναλλαγές ασφάλειας
 • Δανειακά έγγραφα για την ενιαία-δανειστή και τα κοινοπρακτικά δάνεια
 • Τεκμηρίωση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των τελών επί των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρήσεων των εταιρειών, ομόλογα, ενεχυριάσεις μετοχών, των υποχρεώσεων ασφάλειας των δικαιωμάτων κλπ
 • Αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων και εξασφαλίσεις
 • Αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων χρεών
 • χρηματοδοτήσεις  έργων και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 • χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών επιστολών, διαπραγματεύσιμων μέσων και συναφών θεμάτων
 • Κατασκευή και  χρηματοδότηση έργων
 • χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Αποζημιώσεις και εγγυήσεις
 • Δάνεια  αεροπορίας και τη χρηματοδότηση leasing – μίσθωση  αεροπορικών εταιρειών
 • τίτλων συμμόρφωσης με το δίκαιο
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τελειότητα και καταχωρίσεις των τελών
 • Νομικές γνωμοδοτήσεις  λόγω ασκήσεις επιμέλειας